Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2012

Αλλοδαπός ένας στους πέντε κατοίκους στην Κύπρο

Η μεγάλη εισροή υπηκόων άλλων χωρών, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ, επέφερε μεγάλες αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού.
Λευκωσία: Ο δημογραφικός χαρακτήρας της κυπριακής κοινωνίας έχει αλλάξει
ριζικά τα τελευταία χρόνια. Η μεγάλη εισροή υπηκόων άλλων χωρών, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επέφερε μεγάλες αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού. Αλλαγές οι οποίες επιβεβαιώνονται και μέσα από τα στοιχεία της τελευταίας απογραφής πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. Όπως προκύπτει μέσα από τους αριθμούς, ένας στους πέντε κατοίκους της Κύπρου είναι υπήκοος άλλης χώρας. Μέσα από τους αριθμούς βέβαια προκύπτουν διάφορα σημαντικά στοιχεία, ως προς τις αλλαγές στη δημογραφική σύνθεση της Κύπρου. Αλλαγές οι οποίες έχουν να κάνουν με πολλούς παράγοντες και χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης. Οι αλλαγές αυτές είναι ιδιαίτερα εμφανείς σε κάποιες περιπτώσεις, όπου το ποσοστό υπηκόων τρίτων χωρών είναι πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με το ποσοστό του γενικού πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της πρόσφατης απογραφής πληθυσμού, ο πληθυσμός στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου ανέρχεται στις 840.407 άτομα. 

Ο αριθμός των Κυπρίων υπηκόων, συμπεριλαμβανομένου και των ατόμων του πληθυσμού που δήλωσαν ως δεύτερη υπηκοότητα την κυπριακή, ανέρχεται στις 667.398 άτομα, ενώ των υπηκόων άλλων χωρών ανέρχεται σε 170.383. Σημειώνεται ότι για 2.626 άτομα δεν δηλώθηκε υπηκοότητα. Όσον αφορά τους ξένους υπηκόους της Κύπρου, οι 106.270 είναι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 64.113 άτομα είναι υπήκοοι άλλων χωρών. 

Με βάση τα όσα είχαν ανακοινωθεί στα προκαταρκτικά στοιχεία απογραφής πληθυσμού οι περισσότεροι υπήκοοι άλλης χώρας προέρχονται από την Ελλάδα (31.044), Ηνωμένο Βασίλειο (26.569), Ρουμανία (24.376) και Βουλγαρία (19.197). Ο μεγαλύτερος αριθμός ξένων υπηκόων από τρίτες χώρες προέρχεται κυρίως από Φιλιππίνες (9.744), Ρωσία (8.663), Σρι Λάνκα με (7.350) και Βιετνάμ (7.102). 

Το αξιοσημείωτο βέβαια, το οποίο δείχνει τη ραγδαία δημογραφική αλλαγή η οποία είναι απότοκο ουσιαστικά των τελευταίων χρόνων, προκύπτει μέσα από το ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το ποσοστό φυσικής αύξησης του πληθυσμού ήταν 4,9 άτομα ανά χίλιους κατοίκους. Η φυσική αύξηση του πληθυσμού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καθαρή μετανάστευση, η οποία το 2011 ανήλθε στις 18.142 άτομα. Τα στοιχεία αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, συγκρινόμενα με παλαιότερες δεκαετίες. Συγκεκριμένα, το 1990 το ετήσιο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού ήταν 2,5 και το ποσοστό της φυσικής αύξησης στο 9,9 ανά χίλιους κατοίκους. Τότε όμως η καθαρή μετανάστευση ήταν μόνο 8.708 άτομα. Δέκα χρόνια μετά, το 2000, το ετήσιο ποσοστό αύξησης του πληθυσμού που καταγράφηκε ήταν μόνο 1,0, με το ποσοστό όμως της φυσικής αύξησης του πληθυσμού να ήταν στο 5,0 ανά χίλιους κατοίκους. Η καθαρή μετανάστευση ήταν μόλις 3.960 άτομα. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε., παρατηρείται μια σημαντική αύξηση του αριθμού της καθαρής μετανάστευσης. Συγκεκριμένα, το 2004 η καθαρή μετανάστευση ανήλθε στις 7.070, το 2005 σε 8.128, το 2006 σε 10.299, το 2007 σε 15.222, το 2008 σε 16.586, το 2009 σε 17.784, το 2010 σε 15.913 και το 2011 σε 18.142 άτομα. 

Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι σήμερα το ποσοστό των υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο να ξεπερνά το 20% ενώ δύο δεκαετίες πριν το ποσοστό αυτό δεν έφτανε το 10%. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν τους ξένους υπηκόους στην Κύπρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίες για τον πληθυσμό που καταγράφηκε κατά υπηκοότητα, φύλο, επαρχία και αστική/αγροτική περιοχή, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών ζει στις αστικές περιοχές. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τους Ευρωπαίους υπηκόους οι 73.758 ζουν σε αστικές περιοχές, ενώ οι 32,512 σε αγροτικές περιοχές. Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών, 48.907 άτομα ζουν σε αστικές περιοχές και 5.171 σε αγροτικές περιοχές. Έχει όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον η σύνθεση αυτών των ομάδων κατά φύλο. Ενώ σε ό,τι αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες, ο αριθμός ανδρών και γυναικών είναι σχεδόν ο ίδιος (53.607 οι άνδρες και 52.663 οι γυναίκες), στους υπηκόους τρίτων χωρών, ο αριθμός των γυναικών είναι διπλάσιος σε σχέση με αυτό των ανδρών. Συγκεκριμένα, οι άνδρες είναι 22.999 και οι γυναίκες 41.114. Η διαφορά αυτή έχει ασφαλώς την εξήγησή του καθώς είναι γνωστό ότι στην Κύπρο υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός γυναικών από τρίτες χώρες οι οποίες εργάζονται ως οικιακές βοηθοί. 

Σε ό,τι αφορά τη σύνθεση του πληθυσμού ανά επαρχία, πρώτη επαρχία σε ξένους υπηκόους είναι η Πάφος με 34,9% και ακολουθούν η Λεμεσός με 20,6%, η Λάρνακα με 20,4%, η Αμμόχωστος 20,3% και η Λευκωσία με 18,9%. 

Δήμοι αλλοδαπών Λευκωσία και Πάφος 

Ανεξάρτητα βέβαια του ποσοστού των ξένων υπηκόων ανά επαρχία, είναι αξιοσημείωτη η σύνθεση του πληθυσμού ανά δήμο και κοινότητα. Μέσα από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, προκύπτει ότι στους Δήμους Λευκωσίας και Πάφου, το ποσοστό των αλλοδαπών κυμαίνεται κοντά στο 30% του συνολικού πληθυσμού τους. 

Συγκεκριμένα, στο Δήμο Λευκωσίας ο πληθυσμός ανέρχεται στις 55.014 εκ των οποίων οι Κύπριοι υπήκοοι είναι μόνο 36.616 άτομα, ενώ οι υπόλοιποι 19.398 είναι ξένοι υπήκοοι. Δηλαδή περισσότεροι από ένας στους τρεις δημότες της Λευκωσίας δεν είναι Κύπριος υπήκοος. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το γεγονός ότι από τις 19.398 άτομα, οι 8.331 είναι μη Ευρωπαίοι υπήκοοι. 

Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν στην ουσία μια πραγματικότητα, την οποία βέβαια εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κάποιος για το Δήμο Λευκωσία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι σε κάποιες περιοχές του δήμου, ιδιαίτερα στην παλιά Λευκωσία, κάποιοι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε «γκέτο» αλλοδαπών. Η οδός Τρικούπη, για παράδειγμα, κοντά στο τέμενος Ομεριέ, έχει εδώ και αρκετά χρόνια γίνει συνοικία αλλοδαπών. Εκεί δραστηριοποιούνται και αρκετά μαγαζιά, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Όπως κρεοπωλεία που πωλούν κρέας «χαλάλ» για τους μουσουλμάνους, ή καταστήματα με ποικιλία ρούχων και κοσμημάτων σύμφωνα με τις δικές τους πολιτιστικές προτιμήσεις. 

Στο Δήμο Πάφου, ο συνολικός πληθυσμός ανέρχεται στις 32.892 άτομα εκ των οποίων οι Κύπριοι είναι 19.174 άτομα. Οι υπόλοιποι 13.692 είναι υπήκοοι ξένων χωρών. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Λευκωσία, η πλειοψηφία των ξένων υπηκόων είναι Ευρωπαίοι. Συγκεκριμένα, οι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται σε 10.618 άτομα, ενώ οι υπήκοοι των άλλων χωρών στις 3.074. Στον Δήμο Πάφου, ως γνωστό, ζει και εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια ένας μεγάλος αριθμός Ελληνοποντίων. 

Μειοψηφία οι Κύπριοι 

Η περίπτωση του Δήμου Πέγειας είναι ιδιαίτερα καθώς είναι μοναδική. Στο δήμο αυτό η πλειοψηφία των κατοίκων είναι υπήκοοι άλλων χωρών και όχι οι Κύπριοι. Συγκεκριμένα, από τα 3.953 άτομα που κατοικούν στον Δήμο Πέγειας, οι Κύπριοι είναι μόνο 1.666. Οι υπόλοιποι είναι οι 1.993 υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι 290 υπήκοοι άλλων χωρών. 
- Ένας στους πέντε κατοίκους δεν είναι Κύπριος 
- 18.142 άτομα η καθαρή μετανάστευση το 2011 
- Διπλάσιος ο αριθμός των γυναικών στους αλλοδαπούς τρίτων χωρών 
- Σχεδόν το 35% του πληθυσμού του Δήμου Λευκωσίας είναι αλλοδαποί 
- Μειοψηφία οι Κύπριοι στον Δήμο Πέγειας


philenews.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...